Piotr Zimmerman

licencjonowany doradca restrukturyzacyjny


p.zimmerman@zfrsa.pl

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Ceniony ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008r. Nominowany w rankingu Chambers & Partners Europe 2017 w ka­­te­­go­­rii Re­­stru­c­tu­­ri­n­g/In­so­­lve­n­cy (Band 1). Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie, wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach zmierzających we wszystkich znanych prawu procedurach do zawarcia układu. Przeprowadził między innymi:

 • pierwsze i największe w Polsce postępowania naprawcze (jeden z największych producentów mięsa, duży eksporter wyrobów mlecznych, czołowy polski producent wyrobów skórzanych, krakowska spółka nieruchomościowa),
 • układ w upadłości według przepisów o upadłości deweloperskiej - przegłosowany układ likwidacyjny,
 • zakończone sukcesem postępowania zmierzające do zawarcia układu:
  • spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oferującej usługi telekomunikacyjne, call-center i medialne za pośrednictwem spółek zależnych (ponad 100 mln długu) – układ przyjęty i zatwierdzony,
  • dużej spółki budownictwa drogowego (200 mln zł długu) – zmiana sposobu prowadzenia postępowania z likwidacyjnego na układowe, przyjęcie układu w toku,
  • liczne postępowania układowe małych i średnich przedsiebiorstw.
 • obsługę prawną w toku postępowania likwidacyjnego polegającą na reprezentacji interesów zarządu największej firmy na rynku dystrybucji papieru w Polsce,
 • ponadto, doradzał w sytuacjach kryzysowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą małych i średnich przedsiębiorców jak i największych polskich spółek, pomagając odnaleźć optymalne dla właścicieli i zarządów rozwiązania.


Jest autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1 w 2007, wyd. 2 w 2012, wyd. 3 w 2014). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN CNBC. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek.

Powrót do Zespołu