Wiktor Danielak

aplikant radcowski


w.danielak@zfrsa.pl

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uzyskał najwyższy wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską spośród aplikantów OIRP Warszawa, rozpoczynających szkolenie w roku 2015. Współpracownik kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, prawie cywilnym oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Wiktor Danielak posiada doświadczenie w zakresie swojej specjalizacji, m.in.:

  • przygotowywanie kluczowych pism w postępowaniu cywilnym, administracyjnym oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów do listy wierzytelności, zarzutów przeciwko planom podziału w postępowaniu upadłościowym,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego,
  • przygotowywanie propozycji układowych (planów restrukturyzacyjnych),
  • bieżące doradztwo w toku postępowań cywilnych, administracyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi.

Współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz cywilnego. Jego publikacje ukazały się m.in. w Monitorze Prawa Bankowego.

Biegle włada językiem angielskim egzamin CAE).

Powrót do Zespołu