Publikacje

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz

Autor: Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski

Źródło: C.H.Beck

Nasi eksperci z wystąpieniami podczas Akademii Restrukturyzacji

Autor: Justyna Pilśnik

Źródło: Akademia Restrukturyzacji

"Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" wydanie 5. już w sprzedaży!

Autor: Justyna Pilśnik

Źródło: C.H. Beck

Status wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym

Autor: Bartosz Sierakowski

Źródło:

Komentarz praktyczny do ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Autor: Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski, dr Patryk Filipiak, Anna Michalska

Źródło: Infor

Dr Patryk Filipiak mentorem projektu Early Warning Europe

Autor: dr Patryk Filipiak

Źródło:

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz.

Autor: dr Patryk Filipiak

Źródło: Wolters Kluwer S.A.

Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wbrew obowiązkowi jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej. (Doradca Restrukturyzacyjny 5/2016)

Autor: , , Konrad Forysiak

Źródło: Doradca Restrukturyzacyjny

Ko­men­tarz do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne cz.13 (Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na Fir­ma i Pra­wo, 27 września 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Ko­men­tarz do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne cz.12 (Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na Fir­ma i Pra­wo, 23 sierpnia 2016)

Autor: Piotr Zimmerman

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Ko­men­tarz do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne cz.10 (Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na Fir­ma i Pra­wo, 21 czerwca 2016)

Autor: dr Patryk Filipiak

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, dr Patryk Filipiak, Anna Michalska, Bartosz Sierakowski

Źródło: C.H. Beck

Ko­men­tarz do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne cz.9 (Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na Fir­ma i Pra­wo, 17 maja 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, dr Patryk Filipiak

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Ko­men­tarz do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne cz.8 (Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na Fir­ma i Pra­wo, 26 kwietnia 2016)

Autor: Piotr Zimmerman

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6. (Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, dr Patryk Filipiak,

Źródło: C.H. Beck

Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne cz.7 (Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo, 22 marca 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, Anna Michalska

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne cz.6 (Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo, 23 lutego 2016)

Autor: Piotr Zimmerman

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne cz.5 (Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo, 26 stycznia 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów. (Monitor Prawa Bankowego 12/2015)

Autor: Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski

Źródło: Doradca Restrukturyzacyjny

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów. (Monitor Prawa Bankowego 12/2015)

Autor: Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski

Źródło: Doradca Restrukturyzacyjny