PZU w pigułce

Czy restrukturyzacja jest dla małych firm?

10.01.2023

Jeśli zauważyłeś pierwsze kłopoty finansowe i przewidujesz, że sytuacja ta w ciągu najbliższych miesięcy nie ulegnie poprawie, postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem, które może uchronić Cię przed postępowaniem upadłościowym i zakończeniem funkcjonowania Twojego biznesu.

 

Postępowanie to dedykowane jest tym podmiotom, które borykają się z problemami finansowymi. Może zostać wdrożone zarówno wtedy, gdy problemy te nie zaburzyły jeszcze zdolności do bieżącej spłaty zobowiązań, jak i w takich przypadkach, gdy przedsiębiorca nie jest już w stanie regulować długów, których termin płatności już upłynął (w tym ostatnim przypadku, nawet jeżeli dojdzie do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, równocześnie trzeba pamiętać o zaktualizowaniu się obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości).

 

Niezależnie od tego, jakie jest natężenie trudności finansowych, restrukturyzacja ma na celu uzgodnienia spłaty długów z wierzycielami, wprowadzenie planu naprawczego i poza wyjątkami, kontynuowanie działalności gospodarczej.

 

Procedura może zostać wdrożona wobec działalności gospodarczych o rozmaitych formach prawnych. Z postępowania restrukturyzacyjnego może skorzystać zarówno osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnik spółki osobowej jak i spółka (szczegółowe przepisy wyłączają bardzo specyficzne podmioty z grona osób mogących skorzystać z postępowania, jak również przyznają tę możliwość innym, które nawet nie prowadzą działalności gospodarczej). Restrukturyzacja przewidziana jest zarówno dla mikro, małych jak i średnich przedsiębiorców – rozmiar biznesu nie odgrywa tutaj żadnej roli.

 

Wdrożenie działań w mniejszej firmie daje możliwość poprawienia jej kondycji finansowej w stosunkowo krótkim czasie. Restrukturyzacja, czyli zinstytucjonalizowana forma porozumienia z wierzycielami, pozwala przeprowadzić negocjacje zasadniczo z wszystkimi wierzycielami, a następnie w krótkim czasie uzyskać ich stanowisko co do porozumienia. Jeżeli będzie ono pozytywne, a sąd nie sprzeciwi się takiemu porozumieniu, płynność finansowa działalności ulegnie wręcz natychmiastowej poprawie. Duże podmioty gospodarcze mają większe możliwości negocjowania spłaty swoich zobowiązań z poszczególnymi wierzycielami, poza sformalizowanym postępowaniem, prowadząc np. do przedłużenia terminów spłaty niektórych zobowiązań, czy też pozyskania kredytu na wsparcie działalności. Małe firmy zazwyczaj mają dużo słabszą pozycję negocjacyjną w tym zakresie. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest wszczęcie jednej z procedur restrukturyzacyjnych. Stąd postępowania restrukturyzacyjne uwydatniają swoje atuty zwłaszcza w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Szczególnie atrakcyjną formą restrukturyzacji dla mniejszych podmiotów, przykładowo tak zwanych jednoosobowych działalności gospodarczych, bądź rolników czy też mniejszych spółek, jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Przewiduje ono ułatwioną ścieżkę rozpoczęcia działań zmierzających do porozumienia się z wierzycielami, a po spełnieniu kilku formalności pozwala uzyskać szczególną ochronę działalności gospodarczej. Ta ostatnia polega zwłaszcza na buforze zabezpieczającym czasowo przed egzekucją komorniczą i administracyjną, a także umocnieniem najważniejszych umów zawartych z kontrahentami. Co więcej, nad przebiegiem całej procedury restrukturyzacyjnej czuwa profesjonalista – nadzorca układu. Osoba ta posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego potwierdzającą fachową wiedzę i doświadczenie w niesieniu pomocy podmiotom zmagającym się z trudnościami finansowymi. Obecność nadzorcy jest szczególnie istotne dla mniejszych podmiotów, które nie zatrudniają w swoich strukturach pracowników władających fachową wiedzą z zakresu prawa i ekonomii.

Reasumując zatem, niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej prowadzisz swoją działalność gospodarczą, a także niezależnie od rozmiarów tej działalności, postępowanie restrukturyzacyjne może wspomóc Cię w przełamaniu kryzysu finansowego. Zwłaszcza w przypadku mniejszych działalności gospodarczych, procedura ta może się okazać optymalnym wyjściem z trudnej sytuacji, ponieważ Twoja pozycja negocjacyjna poza postępowaniem, w ramach negocjacji z poszczególnymi wierzycielami, może być słabsza, aniżeli w ramach procedury restrukturyzacyjnej. Ponadto w toku postępowania będziesz mógł liczyć na wsparcie profesjonalisty, który wyjaśni Ci kwestie prawne i ekonomiczne związane z wdrożeniem i przeprowadzeniem postępowania.