Dla Inwestorów

Kraków Business Park – sprzedaż wierzytelności

24.06.2022

Syndyk masy upadłości Kraków Business Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zabierzowie (nr KRS: 166200, dalej: „Spółka”) zaprasza do składania ofert nabycia wierzytelności pożyczkowych i innych przysługujących Spółce.
Zestawienie wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży zostanie udostępnione na prośbę zainteresowanych po uprzednim kontakcie z syndykiem na adres: kbp@zfrsa.pl.

Regulamin sprzedaży w trybie konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej Syndyka: www.zfrsa.pl zakładka „Dla Inwestorów”.

Termin na składanie ofert rozpoczyna swój bieg 11 lipca 2022 r. i upływa w dniu 29 lipca 2022 r.

Zainteresowanych złożeniem oferty nabycia wierzytelności prosimy o składanie ofert listem poleconym bądź osobiście, na następujący adres:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań
z dopiskiem „Kraków Business Park”

Informacje i dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności:

  1. Regulamin konkursu ofert
  2. Załącznik