Dla Inwestorów

Ogłoszenie o sprzedaży znaku towarowego happy events

03.09.2020

Syndyk Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo do znaku towarowego happy events zgłoszonego w dniu 5 lutego 2001 r. i zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada 2004 r. pod numerem R.156711, za cenę nie niższą niż 1.00 zł netto (jeden złoty). Kwota stanowi cenę wywoławczą i może ulec zmianie w razie przebicia. Znak towarowy zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą cenę. 

Termin nadsyłania ofert zostaje ustalony na 30 września 2020 r. (środa), przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka. Oferty mogą zostać złożone pisemnie na adres syndyka (Warszawa 00-687, ul. Wspólna 70 piętro IX) lub za pośrednictwem emaila: warszawa@zfrsa.pl

Informacje dla zainteresowanych:

  1. Wartość znaku towarowego w ocenie rzeczoznawcy majątkowego wynosi 4.060 zł netto.
  2. Data wygaśnięcia prawa ochronnego 5 lutego 2021 r.


Wycena rzeczoznawcy