Dla Inwestorów

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – zakończony

23.03.2022

Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  1. nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5
  2. udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7

Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto

Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów zobowiązujących do ustanowienia odrębnej własności domu jednorodzinnego na rzecz Mariusza i Jarosławy Kwapiszów, Renaty Opali i Waldemara Dudzika na zasadach określonych we wniosku syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku.

Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez syndyka w załączniku do wniosku z dnia 10 lutego 2022 roku, z tą zmianą, że uchyla się § 12 pkt 10 regulaminu.

Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. UWAGA — termin składania ofert został wydłużony do 20 maja [LINK]

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

1. Wniosek syndyka z dnia 10 lutego 2022 r.

2. Postanowienie z dnia 16 marca 2022 r.

3. Regulamin przetargu

4. Wycena nieruchomości

5. Wzór oferty