Dla Inwestorów

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - TEA Development sp. z o.o. [zakończony]

09.06.2022

Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  1. nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5
  2. udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7

Cena wywoławcza wynosi 3.245.000,00 zł netto.

Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez syndyka w załączniku nr 5 do wniosku z dnia 10 maja 2022 roku.

Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres:
ul. Wspólna 70 piętro IX,
00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt:
warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2022 r.
Regulamin przetargu
Wycena nieruchomości
Wzór oferty