Dla Inwestorów

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Polmos Józefów sp. z o.o. - [zakończony]

10.05.2022

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową, położonego w budynku przy ul. Obrzeżnej 1B lok. 12 w Warszawie, dzielnica Mokotów, o powierzchni użytkowej 101,89 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr 54 o powierzchni 5,89 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00490412/3, oraz udziałem 10778/11995218 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 1.312.000 zł netto;
  2. udział 1 /95 lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż wielostanowiskowy wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr C127, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00487238/5, oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 37.000 zł netto.

Cena wywoławcza wynosi 1.349.000,00 zł netto.

Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez tymczasowego syndyka w regulaminie.

Na dzień otwarcia przetargu lokal jest zamieszkały przez najemcę. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sędzia-komisarz zezwolił syndykowi na wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 109 ust. 1 p.u. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

  1. Postanowienie z dnia 7 kwietnia 2022 r.
  2. Regulamin przetargu
  3. Operat szacunkowy nieruchomości
  4. Wzór oferty