Dla inwestorów

PCZ – przetarg nr 1/2023 – sprzedaż nieruchomości

21.04.2023

Syndyk

PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

OGŁASZA PRZETARG NR 1/2023

na nieruchomości zlokalizowane we:

  • Wrocławiu (województwo dolnośląskie) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w budowie oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana

Oferty spełniające wymogi regulaminowe można składać osobiście bądź listem poleconym na adres:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań)

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZONO NA DZIEŃ
29 maja 2023 r., do godziny 14.00

Dane kontaktowe: +48 61 222 43 81 / 606 491 020 / pcz@zfrsa.pl

 

———————————————

WYNIKI PRZETARGU 1/2023

Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści
PCZ S.A. w upa­dło­ści li­kwi­da­cyj­nej z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu
OGŁASZA, ŻE PRZETARG NR 1/2023
dotyczący:

 

  • Nieruchomości położonej przy Łubinowej 16C we Wrocławiu o nr ewidencyjnym działki 16/12, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00273041/3
  • Nieruchomości położonej przy Łubinowej 16D we Wrocławiu o nr ewidencyjnym działki 16/19, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00273042/0

 

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W DNIU 5 CZERWCA 2023 R.
W WYNIKU PRZETARGU NR 1/2023 WYŁONIONO ZWYCIĘZCĘ PRZETARGU