Dla Inwestorów

Przetarg na zakup przedsiębiorstwa TERMISIL organizowany przez Zarządcę Przymusowego

10.07.2019

Zarządca Przymusowy Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. z siedzibą w Wołominie ogłasza przetarg pisemny z ustną licytacją na sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL (KRS 0000287570) prowadzącego działalność operacyjną, składającego się ze zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do produkcji oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budowlami i budynkami, objęte księgą wieczystą KW WA1W/00038631/9. Przedmiotem sprzedaży nie są objęte: środki pieniężne oraz należności.

Cena wywoławcza wynosi 26.000.000 zł netto (dwadzieścia sześć milionów złotych 00/100 groszy). Oferty wraz z wadium w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) należy składać do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 na adres:  Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – zarządca przymusowy TERMISIL, ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu  5 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w kancelarii Zarządcy Przymusowego.

Zainteresowani mogą składać zapytania na adres: termisil@zfrsa.pl oraz pod numerem: (22) 46 81 211.

Regulamin przetargu