Dla inwestorów

Przetarg na sprzedaż należności – Europoles sp. z o.o. – zakończony

01.09.2022

Syndyk masy upadłości Europoles sp. z o.o. w upadłości sprzedaż z wolnej ręki:

1. należności handlowe o wartości nominalnej 2.531.226,07 zł;

2. roszczenia odszkodowawcze oszacowane na kwotę 5.000 zł.

Cena wywoławcza wynosi 61.000 zł netto.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 10 października 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/ Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

1. regulamin przetargu

2. wycena należności

3. wzór oferty