Dla inwestorów

Przetarg na sprzedaż należności – Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o.

17.07.2022

Syndyk masy upadłości Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  1. należności z tytułu zawartej umowy cash poolingu o nominalnej wartości 16.031.622,68 euro za cenę nie niższą niż 15.000,00 zł netto (piętnaście tysięcy złotych netto);
  2. należności handlowych o nominalnej wartości 40.396,20 zł za cenę nie niższą niż 428,28 zł netto (czterysta dwadzieścia osiem złotych 28 groszy netto).

Cena wywoławcza wynosi 15.428,28 zł netto.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 17 sierpnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

Postanowienie z dnia 7 lipca 2022 r.

Regulamin przetargu

Wycena należności

Wzór oferty