Dla inwestorów

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Polmos Józefów

01.08.2022

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Polmos Józefów.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie obejmujące aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu z dnia 2 czerwca 2022 r. Zgodnie ze sporządzonym dokumentem przedsiębiorstwo Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości obejmuje:
a) wartości niematerialne i prawne;
b) nieruchomości znajdujące się w Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni w rejonie ulicy Fabrycznej zabudowane budynkami i budowlami zakładu Polmos Józefów Spółka z o.o. oraz działkami niezabudowanymi, objęte księgami wieczystymi: WA1P/00038032/5, WA1P/00041538/6, WA1P/00091006/3, WA1P/00105276/8, WA1P/00103142/6, WA1P/00058471/0, WA1P/00038804/8, WA1P/00074469/1, WA1P/00041432/3;
c) ruchomości;
d) ależności.
Zgodnie ze sporządzonym opisem i oszacowaniem całkowita wartość przedsiębiorstwa Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości wynosi 35.690.484,23 zł [wartość rynkowa], zaś po dyskoncie z tytułu wymuszonego charakteru sprzedaży, jego wartość wynosi 23.473.156,04 zł.

Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 23.473.156,04 zł netto (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 4 grosze).

Oferty należy składać do dnia 21 września 2022 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 września 2022 r., o godzinie 10:00, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14.

Do pobrania:
1. wniosek syndyka z dnia 4 lipca 2022 r.
2. postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 22 lipca 2022 r.
3. warunki przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa
4. opis i oszacowanie przedsiębiorstwa