Dla Inwestorów

Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki

23.11.2021

Zarządca Interplastik sp. z o. o. w restrukturyzacji ogła­sza za­miar sprze­da­ży z wol­nej rę­ki ru­cho­mo­ści za cenę nie niższą niż:

a) 67.900,00 zł dla robota IML z odbiorem do pokrywki dla pojemnika W-1, model: R6, nr seryjny: 4/2017;

b) 67.900,00 zł dla robota IML z odbiorem do pokrywki dla pojemnika W-3, model: R6, nr seryjny: 5/2017;

c) 67.900,00 zł dla robota IML z odbiorem do pokrywki dla pojemnika W-5, model: R6, nr seryjny: 6/2017;

d) 67.900,00 zł dla robota IML z odbiorem do pokrywki dla pojemnika W-10, model: R6, nr seryjny: 7/2017;

e) 31.800,00 zł dla formy wtryskowej do pokrywki W-1, producent: Inmold plast, model: M-617;

f) 61.800,00 zł dla formy wtryskowej do pokrywki W-3, producent: Inmold plast, model: M-619;

g) 31.800,00 zł dla formy wtryskowej do pojemnika W-5, producent: Inmold plast, model: M-620;

h) 31.800,00 zł dla formy wtryskowej do pojemnika z rączką W-1, producent: Inmold plast, model: M-616;

i) 31.800,00 zl dla formy wtryskowej do pojemnika z rączką W-3, producent: Inmold plast, model: M-618;

j) 61.200,00 zł dla formy wtryskowej do pojemnika W-10, producent: Inmold plast, model: M-622;

k) 34.000,00 zł dla formy wtryskowej do pokrywki W-10, producent: Inmold plast, model: M-623;

l) 31.800,00 zł dla formy wtryskowej do pokrywki W-5, producent: Inmold plast, model: M-621;

m) 202.600,00 zł dla manipulatora przemysłowego IML do pojemnika W-1, producent: KM-System, Robot IML KME-2, nr seryjny: 322;

n) 175.500,00 zł dla manipulatora przemysłowego IML do pojemnika W-5, producent: KM-System, Robot IML KME-2, nr seryjny: 324;

o) 202.600,00 zł dla manipulatora przemysłowego IML do pojemnika W-10, producent: KM-System, Robot IML KME-2, nr seryjny: 325;

p) 179.400,00 zł dla manipulatora przemysłowego IML do pojemnika W-3, producent: KM-System, Robot IML KME-2, nr seryjny: 323;

q) 358.100,00 zł dla wtryskarki Arburg 470 C 1500-400, nr seryjny: 242756, rok prod.: 2017;

r) 185.200,00 zł dla wtryskarki Arburg 570 H 2000-800, nr seryjny: 242758, rok prod.: 2017;

s) 165.500,00 zł dla wtryskarki Arburg 470 C 1500-800, nr seryjny: 242757, rok prod.: 2017;

t) 308.700,00 zł dla wtryskarki Arburg 4630 H 2500-800, nr seryjny: 242759, rok prod.: 2017;

u) 374.500,00 zł dla wtryskarki Stork 4400-2150, nr seryjny: X43007, rok prod.: 2017;

v) 374.500,00 zł dla wtryskarki Stork 3300-1450, nr seryjny: X33777, rok prod.: 2017;

w) 452.800,00 zł dla wtryskarki Stork 4400-3550, nr seryjny: X45178, rok prod.: 2017;

x) 493.900,00 zł dla wtryskarki Stork 3300-1450, nr seryjny: X33778, rok prod.: 2017.

Ofer­ty na­le­ży prze­sy­łać na ad­res Zarządcy:

Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A.
ul. Grun­waldz­ka 38
60-786 Po­znań

Zarządca zastrzega, że po uzyskaniu ofert przeprowadzi z ich autorami osta­tecz­ne ne­go­cja­cje ce­no­we.

Dane kontaktowe: +48 574 661 668 / interplastik@zfrsa.pl