Publikacje

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych

Autor: dr Patryk Filipiak, dr Bartosz Sierakowski

Źródło: Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz

Autor: Piotr Zimmerman, dr Bartosz Sierakowski

Źródło: C.H.Beck

Wyłączenie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki w postępowaniu sanacyjnym w świetle MSSF 10

Autor: Mateusz Waberski, Piotr Kempiński

Źródło: Monitor Prawa Bankowego

Bartosz Sierakowski dla Doradcy Restrukturyzacyjnego

Autor: dr Bartosz Sierakowski

Źródło: Doradca Restrukturyzacyjny

„Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz” wydanie 5. już w sprzedaży!

Autor: Piotr Zimmerman

Źródło: C.H. Beck

Komentarz praktyczny do ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Autor: Piotr Zimmerman, dr Bartosz Sierakowski, Anna Michalska

Źródło: Infor

Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia w postępowaniu upadłościowym konsumenta [Doradca Restrukturyzacyjny 6/2016]

Źródło: Doradca Restrukturyzacyjny

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, dr Patryk Filipiak, dr Bartosz Sierakowski, Anna Michalska

Źródło: C.H. Beck

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6. (Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)

Autor: Piotr Zimmerman, dr Patryk Filipiak

Źródło: C.H. Beck