Publikacje

Nowa publikacja naszego eksperta

Autor: Piotr Zimmerman

Nowość wydawnicza naszych ekspertów!

Nowa publikacja naszych ekspertów!

Frankowicz a KRZ – Czym jest system do obsługi upadłości?

Frankowicz a potrącenie w upadłości – kiedy i jak tego dokonać?

Nieważne kredyty frankowe a upadłość banku – ochrona prawna kredytobiorcy

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych

Autor: dr Patryk Filipiak, dr Bartosz Sierakowski

Źródło: Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz

Autor: Piotr Zimmerman, dr Bartosz Sierakowski

Źródło: C.H.Beck

Wyłączenie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki w postępowaniu sanacyjnym w świetle MSSF 10

Autor: Mateusz Waberski, Piotr Kempiński

Źródło: Monitor Prawa Bankowego