ZFR w mediach

Małżonek prowadzi biznes? Sprawdź, jak zabezpieczyć majątek

27.04.2023 |      dr Bartosz Sierakowski

W przypadku małżeństwa nieposiadającego rozdzielności majątkowej, za zobowiązania jednego ze współmałżonków zazwyczaj odpowiada również drugi. Są jednak prawne sposoby na zabezpieczenie majątku.

W wywiadzie, którego Bartosz Sierakowski udzielił dziennikowi Rzeczpospolita, ekspert naszej Kancelarii wyjaśnił, jaka forma prowadzenia działalności jest najbezpieczniejsza, z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania firmy, z czyjego majątku wierzyciel może dochodzić wierzyciel swoich zobowiązań oraz jak instytucja skargi pauliańskiej może pomóc w odzyskaniu wierzytelności.

Zapraszamy do lektury: LINK