ZFR w mediach

Restrukturyzacja zobowiązań wobec ZUS i wierzycieli rzeczowych – nowe zasady


Ostatnia nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego przebudowała zasady restrukturyzacji zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wierzycieli rzeczowych. Nowe przepisy na łamach Rzeczpospolitej omówili adw. Norbert Frosztęga oraz apl. adw. Wojciech Pustelnik.

Prawnicy ZFR w swoim tekście pochylili się nad istotą restrukturyzacji i przeanalizowali dotychczasowy status zobowiązań wobec ZUS w ramach restrukturyzacji oraz konieczność złożenia wniosku do ZUS o rozłożenie na raty w przypadku zobowiązań nieobjętych układem. W publikacji omówiono także zasady restrukturyzacji wierzytelności ZUS po nowelizacji, a także porównano dotychczasowe sposoby restrukturyzacji wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w ramach postępowań restrukturyzacyjnych z aktualnymi zasadami.

Pełen artykuł znajdą Państwo TUTAJ. Zapraszamy do lektury!