Inne postępowania

Kontakt:

bc@zfrsa.pl

Postępowania

Baltic Ceramics S.A. – obecnie Pro Ceramics S.A.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie sanacyjne Pro Ceramics S.A. Postępowanie umorzono na podstawie art. 352 ust. 1 pkt. 2 prawa restrukturyzacyjnego.

Korzystając z uprawnień przewidzianych w prawie restrukturyzacyjny, kilkoro z wierzycieli złożyło uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Pro Ceramics S.A. Do dnia rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniła funkcję zarządcy na podstawie art. 27 ust. 2 p.r.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Pro Ceramics S.A. Na syndyka wyznaczono p. Lechosława Kochańskiego (nr licencji 7). Obecnie postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt: X GUp 368/18.