Inne postępowania

Kontakt:

blue@zfrsa.pl

Postępowania

Blue City sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 28 maja 2024 r. (sygn. akt WA1M/GR/21/2024) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki Blue City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”). Nadzorcą sądowym w postepowaniu został wyznaczony doradca restrukturyzacyjny Patryk Filipiak (nr licencji 634). Funkcję sędziego-komisarza pełni ASR Magdalena Pawełko.

Bieżącą działalność gospodarczą w ramach tzw. „zwykłego zarządu” będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez zarząd. Spółka – tak jak dotychczas – prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 28 maja 2024 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 28 maja 2024 r., tj. w toku postępowania, będą regulowane na bieżąco przez Spółkę.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki mogą je Państwo zgłaszać do akt postępowania. Spis wierzytelności zostanie sporządzony w oparciu o księgi i dokumenty Spółki.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: blue@zfrsa.pl

Obwieszczenie