Inne postępowania

Kontakt:

buster@zfrsa.pl

Postępowania

Buster GFC sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem z dnia 21 października 2021 roku (sygn. akt: XV GR 11/21) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy otworzył przyspieszone postępowania układowe wobec spółki Buster GFC sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”). Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XV GRp 2/21. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Aleksandra Napierała. Nadzorcą sądowym została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Buster GFC sp. z o.o. Spółka, tak jak dotychczas, prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa założenia postępowania restrukturyzacyjnego Spółki:

  • ochrona Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie wierzytelności objętych układem (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko Buster GFC sp. z o.o.),
  • wierzytelności powstałe przed dniem 21 października 2021 roku będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).
  • wszystkie zobowiązania powstałe od dnia 21 października 2021 roku będą na bieżąco spłacane przez Spółkę, także w toku postępowania.

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością Spółki czuwa Nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki – nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. na podstawie ksiąg i dokumentów finansowych Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: buster@zfrsa.pl

Informacji nt. przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego oraz statusu wierzytelności udziela również Spółka. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wierzycielami jest p. Wanda Harenda – informacje uzyskać można telefonicznie (661 011 061) lub mailowo (wanda.harenda@bustergfc.pl).


09.11.2021

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

+

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 217/2021 (poz. 69907) ukazało się obwieszczenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Buster GFC sp. z o.o.

Obwieszczenie

21.10.2021

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

+

Postanowieniem z dnia 21 października 2021 roku (sygn. akt: XV GR 11/21) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy otworzył przyspieszone postępowania układowe wobec spółki Buster GFC sp. z o.o.

Postanowienie