Inne postępowania

Postępowania

Care Experts Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 21 grudnia 2020 r. otwarto postępowanie sanacyjne Care Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Sąd odebrał zarząd własny Spółce.

Zarządca informuje, że zaspokojenie wierzytelności powstałych przed dniem 21 grudnia 2020 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach określonych w przyszłym układzie. Propozycje układowe zostaną sporządzone i przesłane wierzycielom na dalszym etapie postępowania. Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Care Experts Sp. z o.o. nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki. O złożeniu spisu wierzytelności zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosowną informację zamieścimy także na naszej stronie internetowej w niniejszej zakładce.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: careexperts@zfrsa.pl

Postanowienie o otwarciu sanacji.


17.05.2022

Informacja o postanowieniu w przedmiocie trybu przeprowadzenia głosowania nad układem

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 6 maja 2022 r. Sędzia-komisarz wydała postanowienie w przedmiocie trybu przeprowadzenia głosowania nad układem, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 maja 2022 roku (MSIG numer 94/2022 (6493) poz. 26382). Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które należy złożyć w ciągu tygodnia od dnia obwieszczenia.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

Obwieszczenie

17.05.2022

Informacja o zatwierdzeniu pierwszego i drugiego uzupełniającego spisu wierzytelności

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 5 maja 2022 r. Sędzia-komisarz zatwierdziła pierwszy uzupełniający spis wierzytelności z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz drugi uzupełniający spis wierzytelności z dnia 25 lutego 2022 r. O wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia pierwszego i drugiego uzupełniającego spisu wierzytelności ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 maja 2022 roku (MSIG numer 94/2022 (6493) poz. 26382).

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

25.03.2022

Informacja o złożeniu testu prywatnego wierzyciela

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt sprawy w dniu 25 marca 2022 roku złożony został test prywatnego wierzyciela.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

22.03.2022

Informacja o złożeniu drugiego uzupełniającego spisu wierzytelności

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt sprawy w dniu 25 lutego 2022 roku złożony został drugi uzupełniający spis wierzytelności. O złożeniu drugiego uzupełniającego spisu wierzytelności ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 22 marca 2022 roku (MSIG numer 56/2022 (6455) poz. 15591).

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

25.03.2022

Informacja o złożeniu testu prywatnego wierzyciela

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt sprawy w dniu 25 marca 2022 roku złożony został test prywatnego wierzyciela.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

17.05.2022

Informacja o zatwierdzeniu pierwszego i drugiego uzupełniającego spisu wierzytelności

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 5 maja 2022 r. Sędzia-komisarz zatwierdziła pierwszy uzupełniający spis wierzytelności z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz drugi uzupełniający spis wierzytelności z dnia 25 lutego 2022 r. O wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia pierwszego i drugiego uzupełniającego spisu wierzytelności ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 maja 2022 roku (MSIG numer 94/2022 (6493) poz. 26382).

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

17.05.2022

Informacja o postanowieniu w przedmiocie trybu przeprowadzenia głosowania nad układem

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 6 maja 2022 r. Sędzia-komisarz wydała postanowienie w przedmiocie trybu przeprowadzenia głosowania nad układem, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 maja 2022 roku (MSIG numer 94/2022 (6493) poz. 26382). Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które należy złożyć w ciągu tygodnia od dnia obwieszczenia.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

Obwieszczenie

19.05.2021

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz o sporządzeniu uzupełniającego spisu wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym toczącym się wobec Care Experts sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że (i) postanowieniem z dnia 11 maja 2021 r. Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 20 stycznia 2021 r., (ii) do akt postępowania sygn. akt: XVIII GRs 9/20 w dniu 29 kwietnia 2021 r. została złożona uzupełniająca lista wierzytelności. Obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz o sporządzeniu uzupełniającego spisu wierzytelności okazało się w dniu 19 maja 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95/2021 (6240), poz. 32333.

Obwieszczenie

09.03.2021

Informacja o złożeniu spisu wierzytelności oraz spisu inwentarza

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt sprawy w dniu 20 stycznia 2021 roku złożony został spis wierzytelności oraz spis inwentarza. O złożeniu spisu wierzytelności okazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 stycznia 2021 roku (MSIG numer 18/2021 (6163), pozycja 6650).

Na zapytania wierzycieli zarządca będzie udzielał informacji odnośnie do konkretnej wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

21.01.2021

Informacja o złożeniu i zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego

+

Zarządca Care Experts sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. na podstawie art. 10 p.r. złożył do akt postępowania plan restrukturyzacyjny. Plan restrukturyzacyjny został następnie zatwierdzony postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 19 stycznia 2021 r. (sygn. akt XVIII GRs 9/20). Postanowienie to jest prawomocne.

Plan restrukturyzacyjny można przeglądać w Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie.