Inne postępowania

Kontakt:

intrade@zfrsa.pl

Postępowania

Intrade sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 20 stycznia 2022 r. w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych, ukazało się obwieszczenie nr 20220120/00093 o ustaleniu dnia układowego Intrade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie (KRS: 0000281723; dalej „Spółka”). Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie umowy zawartej z doradcą restrukturyzacyjnym funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Patryk Piotr Filipiak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 634). Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z ustaleniem dnia układowego na dzień 17 stycznia 2022 roku, akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także intrade@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.

Obwieszczenie