Inne postępowania

Postępowania

Komputronik

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 10 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec spółek: Komputronik S.A. i Komputronik Biznes Sp. z o.o. (dalej łącznie jako Grupa Kapitałowa). Na sędziego-komisarza we wszystkich wymienionych postępowaniach wyznaczono as. sąd Wojciecha Stanke.

Zarządcą we wskazanych postępowaniach sanacyjnych została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Grupy Kapitałowej w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarządy Spółek.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowań, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 10 marca 2020 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). W stosunku do każdej z wymienionych Spółek, głosowany będzie odrębny układ.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 10 marca 2020 r., będą na bieżąco spłacane przez spółki z Grupy Kapitałowej, także w toku postępowań.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec którejkolwiek z 2 wymienionych spółek z Grupy Kapitałowej, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Grupy Kapitałowej.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: komputronikinfo@zfrsa.pl.

W sprawach dotyczących postępowania (udzielanie informacji, kontakt z wierzycielami), prosimy również o kontakt pod numerem komórkowym 537 408 403. Dyżur telefoniczny zarządcy: od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 13:00.

28.09.2022

Zatwierdzenie układu w postępowaniu Komputronik Biznes sp. z o.o.

+

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 28 września 2022 roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, w którym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję zarządcy.

Postanowienie

28.09.2022

Zatwierdzenie układu w postępowaniu Komputronik S.A.

+

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 28 września 2022 roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, w którym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję zarządcy.

Postanowienie

30.05.2022

Obwieszczenie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu Komputronik Biznes sp. z o.o.

+

Zarządca informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku ukazało się obwieszczenie w MSiG o postanowieniu Sędziego-komisarza dot. stwierdzenia przyjęcia układu w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji (sygn. akt: XI GRs 6/20)

Obwieszczenie

30.05.2022

Obwieszczenie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu Komputronik S.A.

+

Zarządca informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku ukazało się obwieszczenie w MSiG o postanowieniu Sędziego-komisarza dot. stwierdzenia przyjęcia układu w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Komputronik S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt: XI GRs 5/20)

Obwieszczenie

 

26.04.2022

Informacja o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu Komputronik Biznes sp. z o.o.

+

Zarządca informuje, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji (sygn. akt: XI GRs 6/20), postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Sędzia-komisarz stwierdził przyjęcie układu.

26.04.2022

Informacja o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu Komputronik S.A.

+

Zarządca informuje, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Komputronik S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt: XI GRs 5/20), postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Sędzia-komisarz stwierdził przyjęcie układu.

12.01.2022

Zatwierdzenie spisu wierzytelności Komputronik S.A. w restrukturyzacji

+

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2022 roku Sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec spółki Komputronik S.A w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami.”

 

12.01.2022

Informacja o głosowaniu nad układem w postępowaniu Komputronik Biznes sp. z o.o.

+

Zarządca informuje, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji (sygn. akt: XI GRs 6/20), postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 roku, Sędzia-komisarz zadecydował o przeprowadzeniu głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, zarządzając głosowanie pisemne.

Zarządca listownie zawiadomi uprawnionych wierzycieli objętych układem, doręczając im następujące dokumenty: (i) kartę do głosowania wraz z instrukcją oraz pouczeniem o treści przepisów prawa, (ii) opinię o możliwości wykonania układu oraz (iii) propozycje układowe Dłużnika.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Głosy pisemne należy oddać do 31 marca 2022 roku – pod rygorem uznania, że wierzyciel wstrzymał się od głosu.

Głosy pisemne należy wysyłać bezpośrednio do Zarządcy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na adres: ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości Zarządca uprzejmie prosi o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: komputronikinfo@zfrsa.pl oraz pod numerem telefonu: 537 408 403 codziennie w godzinach od 10:00 do 13:00.

12.01.2022

Informacja o głosowaniu nad układem w postępowaniu Komputronik S.A.

+

Zarządca informuje, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Komputronik S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt: XI GRs 5/20), postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 roku, Sędzia-komisarz zadecydował o przeprowadzeniu głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, zarządzając głosowanie pisemne.

Zarządca listownie zawiadomi uprawnionych wierzycieli objętych układem, doręczając im następujące dokumenty: (i) kartę do głosowania wraz z instrukcją oraz pouczeniem o treści przepisów prawa, (ii) opinię o możliwości wykonania układu oraz (iii) propozycje układowe Dłużnika.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Głosy pisemne należy oddać do 31 marca 2022 roku – pod rygorem uznania, że wierzyciel wstrzymał się od głosu.

Głosy pisemne należy wysyłać bezpośrednio do Zarządcy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na adres: ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości Zarządca uprzejmie prosi o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: komputronikinfo@zfrsa.pl oraz pod numerem telefonu: 537 408 403 codziennie w godzinach od 10:00 do 13:00.

30.06.2021

Zatwierdzenie spisu wierzytelności Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji

+

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec spółki Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, w którym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję zarządcy.

25.03.2021

Obwieszczenie w MSIG o spisie wierzytelności

+

Zarządca informuje, że w dniu 24 marca 2021r. ukazało się obwieszczenie w MSIG o spisie wierzytelności Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji, złożonym do akt postępowania sanacyjnego prowadzonego pod sygn. akt XI GRs 6/20 w dniu 30 października 2020r.

Ze spisem wierzytelności mogą się Państwo zapoznać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, p.46 (wejście przez p.45), przy ul. Młyńskiej 1A. W celu zapoznania się ze spisem wierzytelności konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu. Ponadto muszą się Państwo legitymować pełnomocnictwem do reprezentowania wierzyciela.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Obwieszczenie

22.02.2021

Obwieszczenie w MSIG o spisie wierzytelności

+

Zarządca informuje, że w dniu 18 lutego 2021r. ukazało się obwieszczenie w MSIG o spisie wierzytelności Komputronik S.A. złożonym do akt postępowania sanacyjnego prowadzonego pod sygn. Akt XI GRs 5/20 w dniu 2 listopada 2020r.

Ze spisem wierzytelności mogą się Państwo zapoznać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, p.46 (wejście przez p.45), przy ul. Młyńskiej 1A. W celu zapoznania się ze spisem wierzytelności konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu. Ponadto muszą się Państwo legitymować pełnomocnictwem do reprezentowania wierzyciela.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Obwieszczenie

03.11.2020

Informacja zarządcy o sposobie udostępnienia spisu wierzytelności

+

Osoby zainteresowane wglądem do karty spisu wierzytelności proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: komputronikinfo@zfrsa.pl.

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Zarządca przedstawia poniżej procedurę udostępnienia karty wierzytelności:

 1. wniosek należy pobrać i wypełnić;
 2. wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać;
 3. w przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku dopuszczalne jest jego odręczne przepisanie zgodnie z wersją elektroniczną;
 4. załącznikami do wniosku są:
  – pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – w przypadku, gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika;
  – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z odpowiedniego Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 5. podpisany wniosek (skan albo fotokopia) wraz z załącznikami należy przesłać na ww. adres e-mail;
 6. w tytule wiadomości e-mail należy podać:
  – nazwę dłużnika (Komputronik S.A./Komputronik Biznes sp. z o.o.);
  – NIP wierzyciela.

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść art. 79, 81 oraz 84 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

 1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.
 2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

 1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.
 2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.
 3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.
 4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.
 5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie znajduje ona zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

 1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.
 2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

30.10.2020

Informacja zarządcy o złożeniu spisów wierzytelności

+

Zarządca informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. złożył Sędziemu-komisarzowi spisy wierzytelności w postępowaniach sanacyjnych prowadzonych wobec:

 • Komputronik S.A. w restrukturyzacji (XI GRs 5/20);
 • Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 6/20).

O złożeniu wskazanych spisów wierzytelności nastąpi obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć uczestnicy postępowania – co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego), jak również wierzyciel – co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego). Sprzeciw składa się do sędziego-komisarza. W związku z tym Zarządca udostępni zainteresowanym podmiotom spisy wierzytelności wyłącznie w zakresie karty wierzytelności zainteresowanego (przeglądanie pełnego spisu wierzytelności będzie możliwe w sądzie, w trybie określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Najpóźniej do 3 listopada 2020 r. Zarządca przedstawi szczegółową procedurę zgłaszania i udostępniania kart wierzytelności.

Zarządca wskazuje, że adresem mailowym, na który wierzyciele będą mogli kontaktować się w sprawie spisu wierzytelności jest: komputronikinfo@zfrsa.pl.

15.06.2020

Informacja zarządcy o sposobie udostępnienia projektu spisu wierzytelności

+

Osoby zainteresowane wglądem do projektu karty spisu wierzytelności proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie projektu karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: komputronikinfo@zfrsa.pl.

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Zarządca przedstawia poniżej procedurę udostępnienia projektu karty wierzytelności:

 1. wniosek należy pobrać i wypełnić;
 2. wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać;
 3. w przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku dopuszczalne jest jego odręczne przepisanie zgodnie z wersją elektroniczną;
 4. załącznikami do wniosku są:
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – w przypadku, gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika;
 • wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z odpowiedniego Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 1. podpisany wniosek (skan albo fotokopia) wraz z załącznikami należy przesłać na ww. adres e-mail;
 2. w tytule wiadomości e-mail należy podać:
 • nazwę dłużnika (Komputronik S.A./Komputronik Biznes sp. z o.o.);
 • NIP wierzyciela.

Wierzyciele do 15 lipca 2020 r. mogą zgłaszać swoje uwagi co do umieszczenia wierzytelności w projekcie spisu wierzytelności, wysyłając je na ww. adres e-mail.

Uwagi powinny zawierać m.in.:

 • wysokość wierzytelności przysługującej wierzycielowi;
 • informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
 • uzasadnienie wysokości wierzytelności wraz z podaniem numerów dokumentów.

Do e-maila prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających zgłoszone uwagi. 

 

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść art. 79, 81 oraz 84 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.

3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.

4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.

5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie znajduje ona zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

10.06.2020

Informacja zarządcy o złożeniu projektów spisów wierzytelności

+

Zarządca informuje, iż w dniu 10 czerwca 2020 r. złożył Sędziemu-komisarzowi projekty spisów wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec:

 • Komputronik S.A. w restrukturyzacji (XI GRs 5/20)
 • Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 6/20)

W związku z tym Zarządca udostępni zainteresowanym podmiotom projekt spisu wierzytelności wyłącznie w zakresie karty wierzytelności zainteresowanego. Wierzyciele w terminie do 15 lipca 2020 r. będą mogli zapoznać się z kartą wierzytelności i złożyć ewentualne uwagi co do jej treści.

Najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. Zarządca przedstawi szczegółową procedurę zgłaszania i udostępniania projektu karty wierzytelności wierzyciela zawartej w spisie wierzytelności.

Zarządca wskazuje, że adresem mailowym, na który wierzyciele będą mogli kontaktować się w sprawie spisu wierzytelności jest: komputronikinfo@zfrsa.pl