Inne postępowania

Kontakt:

natura@zfrsa.pl

Postępowania

Natura sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 18 maja 2022 r. w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych, ukazało się obwieszczenie nr 20220518/00175 o ustaleniu dnia układowego NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000602285; dalej „Spółka”). Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie umowy zawartej z doradcą restrukturyzacyjnym funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka Natura sp. z o.o. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z ustaleniem dnia układowego na dzień 18 maja 2022 roku, akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także natura@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.

Obwieszczenie