Inne postępowania

Kontakt:

p1info@zfrsa.pl

Postępowania

P1 sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 2 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika –  P1 sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr  0000723855). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282). Postępowanie toczy się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań sądowych – Krajowy Rejestr Zadłużonych („KRZ”) – pod sygn. akt WA1M/GRp/6/2023.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną P1 sp. z o.o. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 2 czerwca 2023 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego przyspieszonego postępowania układowego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 p.r. – ani Dłużnik, ani też nadzorca sądowy, nie mogą spełniać poza układem.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 2 czerwca 2023 r., powinny być na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

Jakiekolwiek pisma procesowe lub dokumenty mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu KRZ. Pisma należy kierować pod sygn. WA1M/GRp/6/2023. System KRZ jest dostępny pod linkiem: https://prs.ms.gov.pl/krz

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani przez Sąd oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl

Więcej informacji na temat sposobu założenia konta w KRZ i zasad wnoszenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego znajdą Państwo pod adresem: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: p1info@zfrsa.pl