Raporty

RAPORT: Restrukturyzacje w Polsce. Raport po drugim kwartale 2020

10.08.2020

Raport Zimmerman Filipak Restrukturyzacja i SpotData:

Restrukturyzacje w Polsce – II kwartał 2020
Niewypłacalność a epidemia COVID-19

COVID-19
Kryzys epidemiczny doprowadził wiele firm na skraj bankructwa. Z danych dotyczących rozpoczynanych restrukturyzacji i ogłaszanych upadłości jak na razie tego faktu nie widać. Wręcz przeciwnie – liczba niewypłacalności w drugim kwartale była o ok. 20 proc. niższa niż w pierwszym. Przyczyny spadku nie wynikają z poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, lecz są pokłosiem istotnych zmian regulacyjnych oraz ograniczonej skali działalności sądów gospodarczych w kwietniu. Realne dane będą dostępne dopiero w kolejnych kwartałach.
W najbliższych kwartałach oczekujemy zwiększenia liczby niewypłacalności o około 50-100 proc. względem poprzednich wartości.

Liczba restrukturyzacji
W drugim kwartale obwieszczono o rozpoczęciu 238 postępowań insolwencyjnych – 99 restrukturyzacji i 139 upadłości. Struktura rozpoczynanych postępowań była zbliżona do obserwowanej wcześniej – ok. 60 proc. przyspieszonych układowych, 30 proc. sanacyjnych. Z obwieszczeń opublikowanych na początku lipca w MSiG wynika, że postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest coraz częściej wybierane. Najprawdopodobniej to zasługa wejścia w życie pod koniec czerwca uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które powstało w oparciu o regulację PZU.

Efektywność procedury
Od początku obowiązywania nowego prawa restrukturyzacyjnego (1 stycznia 2016 roku) do końca czerwca 2020 roku zostało rozpoczętych aż 1720 postępowań restrukturyzacyjnych. Największą popularnością cieszyły się głównie dwa rodzaje postępowań – przyspieszone postępowanie układowe wybierane przez około 60 proc. podmiotów oraz sanacyjne wybierane przez ok. 25 proc. podmiotów.
Wejście w życie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, opartego na postępowaniu o zatwierdzenie układu, może w najbliższych miesiącach zmienić tę strukturę. Postępowanie to ma łączyć w sobie zalety pozostałych form restrukturyzacji – szybkość, możliwie niewielką ingerencję sądu oraz zapewnienie dłużnikowi ochrony przed egzekucją długu oraz wypowiedzeniem umów. Można również oczekiwać, że przybędzie postępowań sanacyjnych przeznaczonych dla podmiotów w bardzo trudnej sytuacji. O uruchomienie postępowania sanacyjnego będą mogły w uproszony sposób ubiegać się podmioty, którym nie uda się zawrzeć układu w ramach nowego uproszczonego postępowania.
Może to wpłynąć na zmianę obserwowanych od dawna wskaźników efektywności postępowań.

Struktura branżowa
Struktura branżowa restrukturyzacji rozpoczętych w drugim kwartale nie oddaje jeszcze w pełni struktury niewypłacalności firm w wyniku COVID-19, ale można już wyciągnąć pierwsze wnioski.
Najbardziej negatywnie wyróżniają się niektóre branże usługowe – przede wszystkim obsługa nieruchomości, działalność wydawnicza oraz prawnicza i księgowa. W danych nie widać rosnącej liczby restrukturyzacji w silnie dotkniętych przez lockdown gastronomii i hotelarstwie. Wynika to z faktu, że działalnością tą zajmują się głównie mniejsze podmioty, które decydując się zakończyć funkcjonowanie wybierają inne sposoby niż restrukturyzacja. Wpływu epidemii nie widać jak na razie w handlu. W drugim kwartale liczba postępowań restrukturyzacyjnych w branży przemysłowej była niższa w porównaniu z uprzednio analizowanymi okresami. Jednak branże takie jak przetwórstwo żywności, produkcja mebli i wyrobów z drewna cechują się podwyższoną liczbą restrukturyzacji.
W drugim kwartale nadal występowała tendencja spadkowa w zakresie liczby postępowań restrukturyzacyjnych w budownictwie oraz transporcie.

Czas trwania postępowań
Epidemia prawdopodobnie znacząco odmieniła czasy trwania poszczególnych etapów postępowań restrukturyzacyjnych. Analiza opóźnień ze względu na COVID-19 będzie jednak możliwa dopiero za kilka miesięcy.
Z informacji dostępnych do końca czerwca 2020 roku wynika, że wszystkie pięć wyodrębnionych przez nas etapów postępowań trwało średnio dłużej niż dotychczas. Od otwarcia postępowania do zatwierdzenia układu mija w medianowym postępowaniu aż 250 dni wobec 219 rok wcześniej. Od złożenia do zatwierdzenia spisu wierzytelności mija 49 dni wobec 44,5 dnia w czerwcu ubiegłego roku. Wydłużeniu uległ również okres od otwarcia postępowania do jego umorzenia.
Pełen raport Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA oraz SpotData dostępny jest TUTAJ.