Raporty

RAPORT: Restrukturyzacje w Polsce. Raport za III kwartał 2019

29.10.2019

Raport bieżący RESTRUKTURYZACJE W TRZECIM KWARTALE 2019

Raport szczegółowy: UKŁAD W UPADŁOŚCI

Według raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., przygotowanego we współpracy ze SpotData, w trzecim kwartale wszczęto 275 postępowań insolwencyjnych – 129 restrukturyzacji (wzrost o 9,3 proc. r/r) i 146 upadłości (wzrost o 13,2 proc. r/r).

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba upadłości i restrukturyzacji była tylko o 6 proc. wyższa niż rok wcześniej, co świadczy o pewnej stabilizacji. Nieco szybciej w tym okresie przybywało upadłości (w tempie 7,7 proc.) niż postępowań restrukturyzacyjnych (wzrost o 4,1 proc.). Restrukturyzacja stała się dla firm zmagających się z problemami równie ważnym rozwiązaniem co postępowanie upadłościowe – to ok. 46 proc. wszystkich postępowań.

Efektywność procedury

Od początku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego najskuteczniejsze jest postępowanie o zatwierdzenie układu, a więc postępowanie, w którym firma i wierzyciele sami zgłaszają się do sądu z przyjętym wcześniej układem. Ten wysoki współczynnik efektywności nie dziwi, ponieważ sprawy te trafiają do sądu, gdy dłużnik już osiągnął porozumienie z wierzycielami, a zatem sąd tylko potwierdza wcześniejszy sukces negocjacyjny. W przypadku pozostałych procedur, nadal pozytywnie wyróżnia się pod tym względem PPU – aż 31% postępowań zakończyło się sukcesem, a negatywnie postępowanie sanacyjne (PS) – tylko 12,9%. Najbardziej popularnym rodzajem postępowania pozostaje przyspieszone postępowanie układowe (PPU), które jest wybierane przez prawie trzy z czterech podmiotów rozpoczynających restrukturyzację.

Struktura branżowa

Trzeci kwartał zakończył się wzrostem liczby postępowań restrukturyzacyjnych. Kluczową przyczyną było rozpoczęcie aż 28 restrukturyzacji w rolnictwie – były to w przeważającej mierze indywidualne gospodarstwa rolne. Falę postępowań w tym sektorze może tłumaczyć obowiązująca od lutego tego roku ustawa dotycząca restrukturyzacji gospodarstw rolnych, która mogła zachęcić większą niż dotychczas liczbę rolników do próby rozwiązania problemu nadmiernego zadłużenia na drodze sądowej. Wzrosty widać również w przemyśle, w którym negatywnie wyróżnia się branża meblarska oraz spożywcza.

Spadek jest natomiast widoczny w branżach dotychczas mocno narażonych na ryzyko: w handlu i budownictwie. W przypadku handlu na uwagę zasługuje spadek postępowań wśród firm zajmujących się handlem detalicznym, co może wynikać z rosnącej popularności działalności franczyzowej. W dalszym ciągu widoczna jest poprawa w budownictwie – w trzecim kwartale było tylko 10 nowych postępowań.

Czas trwania postępowań

Porównanie czasów trwania poszczególnych etapów postępowań restrukturyzacyjnych wskazuje, że proces ich wydłużania postępuje. Wszystkie analizowane przez nas „etapy krytyczne” w przeciętnym postępowaniu trwają dłużej niż przed rokiem. Od momentu zabezpieczenia majątku do otwarcia postępowania mija średnio 46 dni, a do złożenia pierwszego spisu wierzytelności należy poczekać kolejnych 56 dni. Z kolei po złożeniu spisu, do jego zatwierdzenia należy czekać aż 119 dni – tu winne opóźnieniom są nie tylko sądy, ale problemy z uzgodnieniem m.in. wierzytelności spornych. Więcej czasu zajmuje również umarzanie postępowań – w przypadku ich niepowodzenia, a także zatwierdzenie układu. Potwierdza więc się teza, że sądu restrukturyzacyjne z kwartału na kwartał stają się coraz bardziej niewydolne.

Raport szczegółowy: UKŁAD W UPADŁOŚCI

Układ w upadłości jest mało popularną formą reagowania na problematykę niewypłacalności. I dobrze – takie też było zamierzenie ustawodawcy. Układ w upadłości to nie jest bowiem kolejna (piąta) forma postępowania restrukturyzacyjnego, lecz wyjątkowa sytuacja. Postępowanie to ma rację bytu w tych wyjątkowych sytuacjach, kiedy pomimo ogłoszonej upadłości wierzyciele widzą alternatywą perspektywę wyższego zaspokojenia swoich roszczeń i dlatego decydują się na porozumienie, zamiast iść ścieżką likwidacyjną.

Pełen raport Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA oraz SpotData dostępny jest TUTAJ.