Raporty

RAPORT: Restrukturyzacje w Polsce. Raport roczny 2019

03.02.2020

Według raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., przygotowanego we współpracy ze SpotData, wynika, że w 2019 roku łącznie rozpoczęto 1048 postępowań insolwencyjnych, z czego 469 to postępowania restrukturyzacyjne, a 579 to postępowania upadłościowe. Liczba postępowań spadła o 2,9 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Za ten niewielki spadek w większej mierze odpowiada malejąca liczba upadłości (-4,3 proc.), a nie restrukturyzacji (-1,1 proc.). Świadczy to o systematycznie rosnącej popularności dostępnej od 2016 roku procedury restrukturyzacyjnej. Łączna liczba restrukturyzacji i upadłości w ujęciu kwartalnym ustabilizowała się między 250 a 300.

W samym czwartym kwartale 2019 r. wyniosła 241, z czego 111 to restrukturyzacje, a 130 – upadłości.

Efektywność procedury

W ciągu czterech lat obowiązywania Prawa Restrukturyzacyjnego rozpoczęto 1501 postępowań restrukturyzacyjnych, spośród których, 486 zakończyło się umorzeniem, a 419 zatwierdzeniem układu. Coraz więcej postępowań jest rozpoczynanych w ramach przyspieszonego postępowania układowego – w 2018 roku było to 62 proc. ogółu, podczas gdy w 2019r. aż 67 proc. Drugim najpopularniejszym rodzajem pozostaje postępowanie sanacyjne – przeznaczone dla firm w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej.

Na znaczeniu traci z kolei postępowanie układowe, które jest coraz rzadziej wybierane przez firmy – w 2018 w tym trybie otwarto 10 proc. wszystkich postępowań, a w 2019 tylko 7 proc. Najskuteczniejszym rodzajem postępowań (mierzonych odsetkiem postępowań zakończonych zatwierdzeniem układu) pozostaje postępowanie o zatwierdzenie układu, w trakcie którego firma sama zgłasza się z już przyjętym układem z wierzycielami.

Struktura branżowa

Pomimo stabilizacji liczby rozpoczętych postępowań, w 2019 roku nie we wszystkich branżach sytuacja się poprawiała. Stabilizacja liczby nowych restrukturyzacji wynikała głównie z poprawy koniunktury w budownictwie, w którym odnotowano prawie 20 proc. mniej postępowań niż rok wcześniej (49 wobec 61). Było to zasługą większej ostrożności firm w doborze kontraktów oraz skutecznego przenoszenia rosnących kosztów na ceny. Niewielka poprawa wystąpiła również wśród przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – spadek o 5 proc., będący zasługą niższej liczby restrukturyzacji w branży metalowej (18 wobec 32 w 2018 roku) oraz w przemyśle spożywczym.

To nie był zaś dobry rok dla firm z branży meblarskiej (wzrost liczby postępowań z 4 do 12), której mocno doskwiera wzrost kosztów i spowolnienie eksportu. Coraz częściej restrukturyzują się też podmioty zajmujące się produkcją tworzyw sztucznych (PKD 22) – w 2018 tylko 3, a w 2019 aż 10 podmiotów. Tu z kolei kluczowe wydają się być kwestie regulacyjne oraz spadek popytu od największego odbiorcy – branży motoryzacyjnej. Liczba restrukturyzacji w handlu i transporcie zmniejszyła się kosztem wzrostu liczby upadłości.

Czas trwania postępowań

Systematycznie wydłuża się czas trwania poszczególnych etapów postępowań restrukturyzacyjnych. Medianowa liczba dni między otwarciem a zatwierdzeniem układu rok temu wynosiła 204 dni, a na koniec 2019 roku 241 dni. Więcej czasu zajmuje również umarzanie postępowań – w minionym roku okres ten wydłużył się z 186 do 205 dni. Przeciętnie 6 dni więcej upływa od dnia otwarcia postępowania do dnia złożenia spisu wierzytelności.

Pełen raport Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA oraz SpotData dostępny jest TUTAJ.