PZU w pigułce

Restrukturyzacja czy upadłość?

20.04.2023

Aktualna sytuacja gospodarcza coraz częściej  powoduje, że zarówno Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, jak i Ci, którzy zarządzają spółkami prawa handlowego, napotykają problemy finansowe i muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej?

Czy mam jeszcze szansę na porozumienie z wierzycielami, czy jedynym wyjściem dla mnie będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości? Którą drogę wybrać?

Restrukturyzacja jest przeznaczona przede wszystkim dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i można ją efektywnie przeprowadzić w sytuacji, gdy funkcjonujące jeszcze przedsiębiorstwo generuje przychody pozwalające na zawarcie i wykonanie porozumienia z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne można porównać do zawierania jednej wielkiej ugody z kontrahentami, która pozwoli nam „złapać oddech” poprzez odroczenie płatności, rozłożenie na raty, czy choćby umorzenie części obciążających nas zobowiązań. Taka „globalna ugoda” zawierania jest co do zasady (ponieważ część wierzytelności nie może zostać poddana restrukturyzacji) ze wszystkimi wierzycielami, z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich (np. należności ZUS nie mogą ulec zmniejszeniu). Porozumienie się z wierzycielami po jego zatwierdzeniu przez sąd daje nam możliwość dostosowania płatności do aktualnej sytuacji wywołanej czynnikami zewnętrznymi (wojna, inflacja, pandemia). Dodatkowo, restrukturyzacja chroni nas przed egzekucją, której wszczęcie zazwyczaj uniemożliwia lub znacznie utrudnia prowadzenie działalności. Postępowanie restrukturyzacyjne można również prowadzić wobec podmiotu niewypłacalnego, jednak trzeba pamiętać, że taki podmiot powinien równocześnie rozważyć wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Przepisy ustanawiają bowiem obowiązek jego złożenia właśnie w przypadku popadnięcia przez przedsiębiorcę w niewypłacalność.

Z kolei upadłość to instytucja, której założeniem jest likwidacja prowadzonego przedsiębiorstwa. W momencie gdy zdajemy sobie sprawę, że walka o dalszy byt prowadzonej przez nas „firmy” skazana jest na porażkę, bądź też zobowiązania są tak wysokie, że w zestawieniu z osiąganymi zyskami nie ma realnych szans na kontynuację biznesu, powinniśmy złożyć wniosek o upadłość. Jest to nasz obowiązek niezależnie od tego, czy prowadzimy jednoosobową działalność, czy też zasiadamy w zarządzie spółek handlowych (zwłaszcza spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

Wielu przedsiębiorców  o tym zapomina, ale brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wiąże się nawet z odpowiedzialnością karną.