Raporty

RAPORT: Restrukturyzacje w Polsce. Raport za I kwartał 2019

26.04.2019

Raport bieżący RESTRUKTURYZACJE W PIERWSZYM KWARTALE 2019

Raport szczegółowy: POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Według raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA, przygotowanego we współpracy ze SpotData, w pierwszym kwartale 2019 roku sądy otworzyły aż 122 postępowania restrukturyzacyjne, co oznacza wzrost o 18 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2018. Razem z postępowaniami upadłościowymi, rozpoczęto 304 procesy insolwencyjne, co analogicznie oznacza wzrost o 16 proc.  Statystyki postępowań w pierwszym kwartale pozwalają prognozować, że rok 2019 zakończy się kolejnym rekordem niewypłacalności. Według naszej prognozy stwierdzonych sądownie niewypłacalności będzie 1175-1200, czyli ok. 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Za wzrost liczby restrukturyzacji w znacznej mierze odpowiadają przyspieszone postępowania układowe, których otwarto w pierwszym kwartale aż 86. W przypadku pozostałych typów postępowań restrukturyzacyjnych zaobserwowano nieznaczne spadki. Otwarto tylko 30 postępowań sanacyjnych przy 33 w czwartym kwartale 2018 i tylko 5 postępowań układowych przy 14 kwartał wcześniej. Branżami, w których jest najwięcej restrukturyzacji pozostają przemysł oraz handel hurtowy.

Analiza postępowań od początku obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego wskazuje, że nie poprawia się efektywność procedury restrukturyzacyjnej. Ciągle utrzymuje się przewaga umorzonych postępowań nad tymi, które zakończyły się zatwierdzeniem układu – 341 umorzenia przy 309 zatwierdzeniach układu. Najgorzej wypada tu podstępowanie sanacyjne – prawie trzy razy częściej kończy się umorzeniem postępowania. Natomiast wysoką skutecznością cechuje się postępowanie o zatwierdzenie układu – aż 87,5 proc. złożonych w sądzie wniosków restrukturyzacyjnych kończy się wydaniem postanowienia o zatwierdzeniu układu, choć oczywiście trudno zbadać liczbę postępowań, które zakończyły się fiaskiem na etapie pozasądowym. Poprawie nie ulega także czas trwania postępowań restrukturyzacyjnych. Najbardziej niepokoi fakt, że wydłużył się medianowy czas od otwarcia do zatwierdzenia układu – z 181 dni pod koniec marca 2018 do 209,5 dni pod koniec marca 2019.

Raport szczegółowy: POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Postępowanie o zatwierdzenie układu nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród firm przeprowadzających restrukturyzację zadłużenia. Tę formę wybierają przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne (w 23 na 24 przypadków). Postępowanie to jest bardzo skuteczne – aż w 21 na 24 przypadki zakończyły się zatwierdzeniem układu przez sąd. Nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę, że postępowanie to wymaga wcześniejszego przyjęcia układu przez przedsiębiorcę oraz jego wierzycieli. Nie wszystkie układy są jednak zatwierdzane przez sąd, który może odmówić zatwierdzenia układu ze względu na jego niewykonalność lub sprzeczność z prawem.

Postępowanie o zatwierdzenie układu dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy w krótkim czasie są w stanie osiągnąć porozumienie ze swoimi wierzycielami bez angażowania sądu na etapie wypracowywania propozycji układowych i przyjmowania układu. Z reguły z tego postępowania korzystają przedsiębiorcy dopiero zagrożeni niewypłacalnością, co do których wierzyciele jeszcze nie wszczęli postępowań egzekucyjnych.

Ze względu na charakter tego postępowania odsetek zatwierdzonych układów zawsze będzie wyższy niż w pozostałych trzech postępowania restrukturyzacyjnych.  Jest to sytuacja normalna, gdyż pod ocenę sądu trafiają wyłącznie przyjęte układy,  zatem odpada cały ciężar związany z przekonywaniem wierzycieli do oddania głosu „za” restrukturyzacją. Z drugiej strony postępowań tych jest najmniej w ogólnej puli otwartych restrukturyzacji, ponieważ nie daje ono możliwości porozumienia się w krótkim czasie podmiotom, które posiadają setki czy tysiące wierzycieli – to raz. A po drugie, brak ochrony przed egzekucją w ramach postępowania o zatwierdzenie układu powoduje, że w przypadku wielu przedsiębiorców jest już za późno, by negocjować warunki układu bez sądowej ochrony przed egzekucją.

Pełen raport Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA oraz SpotData dostępny jest TUTAJ.