Poznaj usługi

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. powstała w odpowiedzi na potrzeby firm w kryzysie, wierzycieli oraz sądów restrukturazacyjnych. Jesteśmy doradcami restrukturyzacyjnymi. Wyważamy interesy wszystkich stron doprowadzając do zawarcia optymalnego porozumienia. Działamy w sądzie oraz poza nim.

Dla przedsiębiorców z przejściowymi problemami sporządzamy plany restrukturyzacyjne, zarówno w aspekcie prawnym jak i ekonomicznym, oraz wdrażamy je jako podmiot doradczy, bez konieczności sięgania po procedury sądowe.
Działamy także jako nadzorcy i zarządcy, restrukturyzując niewypłacalny podmiot przy wykorzystaniu postępowań z udziałem sądu. Jesteśmy przygotowani do wykorzystywania przewidzianych w nowym prawie dodatkowych instrumentów, służących zabezpieczeniu praw wierzycieli na każdym etapie postępowania Nasz zespół posiada unikalne połączenie eksperckiej wie- dzy prawnej i ekonomicznej, rozeznania pracy w sądzie, znajomości rynku finanso- wego oraz zaplecza menedżerskiego. Na jego czele stoją Piotr Zimmerman i Patryk Filipiak, współtwórcy nowego prawa restrukturyzacyjnego.


Podstawowy kryzys w biznesie to kryzys zaufania wobec zadłużonych firm. Z drugiej strony, to nieufność dłużników do instytucji finansowych oraz kontrahentów.

Pomagamy odbudować zaufanie pomiędzy partnerami biznesowymi. Tworzymy wiarygodne programy restrukturyzacyjne i dajemy rękojmię należytego wykonania. Godzimy i zabezpieczamy interesy wszystkich stron.

Nasi eksperci działają pod nadzorem sądów restrukturyzacyjnych. Z sukcesem pomogliśmy wielu firmom w kryzysie.