Wydarzenia

Webinar: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce

Firmy w kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa mają szansę na szybki ratunek. Wszystko dzięki Uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu.

Kto dokładnie może skorzystać z uproszczonej procedury? Czym jest układ i kim jest nadzorca układu? Czy wierzyciele mogą egzekwować swoje należności? Czy w przypadku niepowodzenia restrukturyzacji firma może ogłosić upadłość?

Na wszystkie pytania dotyczące uproszczonej restrukturyzacji odpowiemy podczas najbliższego webinaru, na który zapraszamy już 30 września 2021 roku na godz. 15:00.

Jak zawsze łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką. Webinarium standardowo trwa 3 godziny, z których 1 godzina to prezentacje prelegentów i 2 godziny Q&A, podczas którego kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni ZFR odpowiedzą na pytania uczestników.

Zarejestrować się na wydarzenie mogą Państwo TUTAJ.

 

Plan webinaru:

Część I – dr Patryk Filipiak – Pozycja nadzorcy układu – pełnomocnik dłużnika czy rzecznik interesu wierzycieli?  

Waga współpracy między nadzorcą układu a dłużnikiem;

Grancie dbałości nadzorcy układu o interes dłużnika;

Obowiązki nadzorcy układu wobec wierzycieli.

 

Część II – mec. Piotr Zimmerman – Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo. 

Wyłącznie wymogu uzyskania zgody wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo na objęcie układem przysługującej mu wierzytelności;

Warunki objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika;

W jaki sposób ustalić przewidywany poziom zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej na gruncie art. 17 ust. 1 Tarczy 4.0?

 

Część III – mec. Bartosz Sierakowski – Zbieg UPR z postępowaniem egzekucyjnym i upadłościowym lub innym postępowaniem restrukturyzacyjnym. 

Dopuszczalność ogłoszenia upadłości dłużnika, w stosunku, do którego złożono wniosek o publikację obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – jak powinien zachować się w takiej sytuacji sąd upadłościowy rozpoznający WOU dłużnika?

Czy w trakcie trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można ogłosić upadłość dłużnika? Dopuszczalność zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego;

Niedopuszczalność egzekucji i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia;

Skutki złożenia wniosku o otwarcie innego postępowania restrukturyzacyjnego w trakcie trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia dostępna jest tutaj.