Alicja Wilk

Radca prawny

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji skarbowej, specjalizując się w prowadzeniu spraw karno-skarbowych i poszerzając wiedzę w zakresie prawa podatkowego i administracyjnego. Następnie pracując w organach ścigania, prowadząc sprawy karne gospodarcze, w tym związane z odpowiedzialnością za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków osób zajmujących się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innych podmiotów.   

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kierunek „Finanse i rachunkowość”. Aktualnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)”.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, gospodarczego i handlowego.

Powrót do Zespołu