Bartosz Sierakowski

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


b.sierakowski@zfrsa.pl

Wi­­ce­­pre­­zes Za­­rzą­­du Zi­m­me­r­man Fi­­li­­piak Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cja S.A. Starszy Partner w Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości.

Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

  • Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych, red. A. Hrycaj (Warszawa 2020, IWS) 
  • Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz, B. Sierakowski, P. Zimmerman (Warszawa 2020, CH Beck)
  • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck),
  • Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy, (Warszawa 2017, DGP)
  • Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, (Warszawa 2016, Wolters Kluwer).

Bartosz Sierakowski ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners oraz Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Wierzowieckiego. W okresie 2010-2011 pracował w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak na stanowisku prawnika w Dziale Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Włada biegle językiem angielskim. ​

Powrót do Zespołu