Hubert Woźniak

Hubert Woźniak

Adwokat

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w transakcjach M&A oraz analizach due diligence, prawie cywilnym oraz w postępowaniach spornych. Posiada doświadczenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, w tym kancelariach restrukturyzacyjno-upadłościowych, a także w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczył w wielomilionowych sporach kontraktowych, przeprowadzał analizy due diligence spółek kapitałowych, a także przeprowadzał restrukturyzacje i upadłości spółek kapitałowych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia politologiczne (I stopnia) w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Włada językiem angielskim.

Powrót do Zespołu