Iwo Jedliński

Iwo Jedliński

Adwokat

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, którym powiązany jest od 2017 roku. Doświadczenie zawodowe w tej materii zdobywał współpracując z licencjonowanym, a obecnie kwalifikowanym, doradcą restrukturyzacyjnym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską dotyczącą problematyki zasiedzenia służebności przesyłu napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Kocota.

W latach 2017-2020 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Słuchacz podyplomowych studiów na kierunku ,,Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Powrót do Zespołu