Jacek Hampelski

dyrektor operacyjny

+48 606 491 020   |   

Manager bankowy z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy w branży bankowości. W tym okresie kierował Departamentami Windykacji, Restrukturyzacji, Monitoringu i Kredytowania w Centrali Banku Zrzeszającego banki spółdzielcze.

Jacek Hampelski posiada bogate doświadczenie w zakresie:

  • Znajomości specyfiki otoczenia biznesowego i systemu bankowego w Polsce
  • Praktycznej wiedzy związanej z organizacją i zarządzaniem instytucjami bankowymi
  • Zarządzania aktywami i pasywami spółek restrukturyzowanych
  • Bezpieczeństwa prawnego w działalności bankowej oraz przestrzegania zasad etyki bankowej
Powrót do Zespołu