Katarzyna Małkowska

Katarzyna Małkowska

Radca prawny

Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas studiów aktywnie działała w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Następnie ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku koordynatora prawnego, a także asystenta sędziego w X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Powrót do Zespołu