Konrad Forysiak

radca prawny


k.forysiak@zfrsa.pl

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów odbywał praktykę w Dziale Prawnym TVN24 Sp. z o.o. zajmując się bieżącą obsługą prawną spółki. Następnie, jako pracownik administracji publicznej, nadzorował prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz aktywnie uczestniczył w postępowaniach upadłościowych jako pełnomocnik wierzyciela. W latach 2009 – 2014 pracował dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie kontynuował praktykę w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Włada językiem angielskim.

Powrót do Zespołu