Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

prawnik


m.wozniak@zfrsa.pl

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi także obsługę prawną w zakresie upadłości i restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony procesowej w tym obszarze. Zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony praw majątkowych i niemajątkowych osób fizycznych i prawnych, w tym praw własności intelektualnej, a także praw korporacyjnych

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których odbył roczne stypendium na Université Pierre Mendès France (Grenoble). Następnie ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Brał udział w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także uczestniczył w konferencjach z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, występował także jako prelegent na konferencjach kierowanych do prawników i przedsiębiorców.

Powrót do Zespołu