Marta Łużyńska

aplikant radcowski


m.luzynska@zfrsa.pl

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji”. Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawem cywilnym. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Praktykę zawodową zdobywa od 3 roku studiów, pracując w kancelariach prawnych obsługujących głównie przedsiębiorców. Ma doświadczenie w zakresie działań egzekucyjnych podejmowanych przez wierzycieli celem odzyskania należności od dłużników. Ponadto była półroczną stypendystką programu Erasmus na jednym z uniwersytetów w Hiszpanii. Dzięki temu miała okazję zgłębić hiszpańskie prawo gospodarcze, prawo małżeńskie oraz międzynarodowe prawo handlowe.

Powrót do Zespołu