Marta Romańska

prawnik


m.romanska@zfrsa.pl

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku prawo. Następnie w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2016 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego uzyskując tytuł radcy prawnego.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w najlepszej kancelarii w regionie oraz jednej z najlepszych kancelarii w kraju. W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także uczestniczyła w konferencjach, sympozjach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Powrót do Zespołu