Piotr Kempiński

aplikant radcowski


p.kempinski@zfrsa.pl

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo spółek handlowych oraz prawo rynku kapitałowego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa handlowego. Ukończył również studia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską w dziedzinie finansów. Od 2018 r. odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych i skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z perspektywy organu postępowania, obejmujące m.in. ocenę wpływu tych postępowań na sferę stosunków cywilnoprawnych dłużnika, wdrażanie działań restrukturyzacyjnych, zabezpieczenie i likwidację składników majątkowych. W tego rodzaju postępowaniach uczestniczy również po stronie wierzyciela i dłużnika (m.in. przygotowuje wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości).

Powrót do Zespołu