Dla inwestorów

Sprzedaż nieruchomości w Sulechowie

24.04.2024

Syndyk RDM Management Sulechów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o nr ewidencyjnych 1028/6, 1028/8 obręb 2-Sulechów oraz 278/1 obręb Nowy Świat, gmina Sulechów, powiat zielonogórski o powierzchni łącznej 1,5221 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00023482/5.

Cena wywoławcza 3 551 000,00 zł.

Regulamin