Dla inwestorów

Syndyk sprzeda należności

13.02.2024

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  • należność wobec TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w kwocie o wartości nominalnej 194.602,23 zł (188.538,99 zł -należność główna; 6.063,30 zł – odsetki) i wartości oszacowania 1.946,02 zł,
  • należność wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 246.519,41 zł i wartości oszacowania 2.465,19 zł.

Cena wywoławcza za należności wynosi 4.411,21 zł (cztery tysiące czterysta jedenaście złotych 21/100).

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/ 

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa zawierający wycenę należności może zostać udostępniony dla zainteresowanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres e-mail syndyka: sorbitower@zfrsa.pl

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 10:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

  1. Regulamin przetargu
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3