Inne postępowania

Postępowania

OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Status: W toku

Szanowni Państwo,

w dniu 18 października 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000639477). Na sędziego-komisarza wyznaczono SSR Ryszarda Rakowera.

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2023 r. zarządcą we wskazanym postępowaniu został wyznaczony kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., który będzie sprawował nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżącą działalność gospodarczą w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez komplementariusza Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 18 października 2023 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 18 października 2023 r. tj. w toku postępowania, będą regulowane na bieżąco przez Spółkę.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki mogą je Państwo zgłaszać do akt postępowania. Spis wierzytelności zostanie sporządzony w oparciu o księgi i dokumenty Spółki.

Postępowania jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

 

W razie pytań, proszę o kontakt: odm@zfrsa.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Postanowienie o otwarciu sanacji)

Postanowienie o zmianie zarządcy)

 


18.04.2024

Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego

+

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt: PO1P/GRs/11/2023), informuję, iż działając na podstawie art. 313 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, złożył do Sędziego-komisarza plan restrukturyzacyjny w dniu 12 stycznia 2024 r. Plan restrukturyzacyjny został zatwierdzony postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 19 lutego 2024 r.