Inne postępowania

Kontakt:

poznan@zfrsa.pl

Postępowania

RDM Management Sulechów sp. z o.o. sp.k.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako syndyk wyznaczona na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z 18 lipca 2023 r., sygn. akt WA1M/GU/328/2022

w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości spółki RDM MANAGEMENT SULECHÓW sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa), w związku z przesłanymi Wierzycielom zawiadomieniami o ogłoszeniu upadłości Dłużnika wraz z wezwaniem do

zgłaszania wierzytelności Syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (System KRZ), informuje, że w treści ww. pism omyłkowo wskazana została błędna sygnatura akt zgłoszeń wierzytelności, do których należy kierować zgłoszenia wierzytelności.

Prawidłowa sygnatura akt zgłoszeń wierzytelności to WA1M/GUp-Zw/41/2023

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail poznan@zfrsa.pl lub pod numerem telefonu +48 61 222 43 81


24.04.2024

Sprzedaż nieruchomości w Sulechowie – regulamin konkursu

+

Syndyk RDM Management Sulechów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o nr ewidencyjnych 1028/6, 1028/8 obręb 2-Sulechów oraz 278/1 obręb Nowy Świat, gmina Sulechów, powiat zielonogórski o powierzchni łącznej 1,5221 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00023482/5.

Cena wywoławcza 3 551 000,00 zł.

Regulamin