Wydarzenia

Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji – szkolenie

19.03.2024

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online „Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji”, które odbędzie się już 22 marca. W roli współprowadzącego pojawi się na nim ekspert naszej kancelarii – dr Bartosz Sierakowski. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego.

Głównym celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka w kontekście czynności prawnych, które – w związku z ogłoszeniem upadłości lub otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego – są lub mogą okazać się bezskuteczne względem masy upadłości lub masy sanacyjnej.

Do kogo skierowanie jest wydarzenie? Zarówno do osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o nią, sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, pracowników działów windykacji, pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: TUTAJ