Sukcesy

Grupa Piotr i Paweł – sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układów

26.03.2021

Do zakończenia postępowania potrzeba już tylko postanowienia sądu o stwierdzeniu prawomocności

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał w ostatnim czasie 3 orzeczenia o oddaleniu zażaleń na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu układu 3 spółek z Grupy Piotr i Paweł. Z dniem 17 marca 2021 r. pozytywnie i prawomocnie zakończyło się ostatnie postępowanie sanacyjne- spółki Piotr i Paweł S.A. Oznacza to, że wszystkie układy zostały już prawomocnie zatwierdzone.

Obecnie spółki są w fazie wykonania układu, co ma nastąpić w większości w najbliższym kwartale.

Orzeczenie sądu w odniesieniu do ostatniej spółki z Grupy Piotr i Paweł to ważny moment – oznacza pozytywne zakończenie wielomiesięcznego postępowania sanacyjnego dla całej Grupy Kapitałowej Piotr i Paweł. W ramach postępowań udało się pozyskać inwestora branżowego – SPAR Group Ltd, dzięki któremu spółki mogą kontynuować działalność i nie grozi im już niewypłacalność.

To był trudny i wielowątkowy proces. Należy się cieszyć tym bardziej, że jest to pierwsza udana restrukturyzacja sieci handlowej. Nasz zespół specjalistów restrukturyzacyjnych wspólnie ze świetnymi menedżerami Piotra i Pawła dowiódł, że warto ciężko pracować mimo niesprzyjających okoliczności. Okazało się również, że bez wsparcia finansowego – w naszym przypadku stabilnego południowoafrykańskiego partnera SPAR Group – naprawa niewypłacalnej sieci handlowej z branży FMCG ma małe szanse powodzenia. Alternatywny scenariusz upadłościowy oznacza natomiast prawie zerowe spłaty wierzycieli niezabezpieczonych – komentuje dr Patryk Filipiak, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, w imieniu zarządcy sanacyjnego.

Wierzyciele wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł zaakceptowali dużą większością w głosowaniach propozycje układowe spółek. Oznacza to, że procedura restrukturyzacji po uprawomocnieniu zostanie zrealizowana zgodnie z planem Zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi Zarządów spółek.